Аға ғылыми қызметкерлер топтары (АҒҚТ) және кіші ғылыми қызметкерлер топтарына (КҒҚТ) арналған гранттық бағдарлама

АҒҚТ және КҒҚТ ГБ Нұсқаулық

Жүктеу


 "Постдокторанттардың (PhD) зерттеулері мен тренингтерін қолдауға арналған гранттар" гранттық бағдарламасы

"Постдокторанттардың (PhD) зерттеулері мен тренингтерін қолдауға арналған гранттар" гранттық бағдарламасы бойынша нұсқамасы. А грант түрі.

Жүктеу


«Инновациялық консорциумдар» гранттық бағдарламасы

ӨСК бойынша комиссия ережесі  Жүктеу
Өндірістік сектор консорциумдарына арналған гранттық бағдарламаның фидуциарлык нұсқаулығы  Жүктеу
Өндірістік сектор консорциумдарына арналған гранттық бағдарламаның нұсқаулығы  Жүктеу

«Икнлюзивті инновациялар консорциумдары» гранттық бағдарламасы

«Икнлюзивті инновациялар консорциумдары» гранттық бағдарламасы бойынша нұсқама  Жүктеу

Экология

Қаржыландырылмайтын қызмет түрлері  Жүктеу
Экологиялық кодексі  Жүктеу
Санитариялық қағидалары 20.03.2015 №237  Жүктеу

Сатып алу

Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларының ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары бойынша тауарларды, жұмыстар мен консультациялық емес қызметтер көрсетуді сатып алу жөніндегі нұсқама  Жүктеу
Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларының ХКДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары бойынша консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқама  Жүктеу

Ғылым және коммерцияландыру жөнінде халықаралық кеңес (ҒКХК)

ҒКХК жөніндегі ереже жүктеу  Жүктеу
ҒКХК жөніндегі ережені бекіту туралы бұйрық жүктеу  Жүктеу