Аға ғылыми қызметкерлер топтары (АҒҚТ) және кіші ғылыми қызметкерлер топтарына (КҒҚТ) арналған гранттық бағдарлама

АҒҚТ және КҒҚТ ГБ Нұсқаулық

Жүктеу


 "Постдокторанттардың (PhD) зерттеулері мен тренингтерін қолдауға арналған гранттар" гранттық бағдарламасы

"Постдокторанттардың (PhD) зерттеулері мен тренингтерін қолдауға арналған гранттар" гранттық бағдарламасы бойынша нұсқамасы. А грант түрі.

Жүктеу


«Инновациялық консорциумдар» гранттық бағдарламасы

ӨСК бойынша комиссия ережесі  Жүктеу
Өндірістік сектор консорциумдарына арналған гранттық бағдарламаның фидуциарлык нұсқаулығы  Жүктеу
Өндірістік сектор консорциумдарына арналған гранттық бағдарламаның нұсқаулығы  Жүктеу

«Икнлюзивті инновациялар консорциумдары» гранттық бағдарламасы

«Икнлюзивті инновациялар консорциумдары» гранттық бағдарламасы бойынша нұсқама  Жүктеу

Экология және еңбекті қорғау

Қаржыландырылмайтын қызмет түрлері  Жүктеу
Қазақстан Республикасының Экология Кодексі (ҚР 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Кодексі)  Жүктеу
Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы (ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шiлдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген) Жүктеу
Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар (ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітелген)  Жүктеу
Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ. 4-бөлім. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау Жүктеу

Сатып алу

Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларының ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары бойынша тауарларды, жұмыстар мен консультациялық емес қызметтер көрсетуді сатып алу жөніндегі нұсқама  Жүктеу
Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларының ХКДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары бойынша консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқама  Жүктеу

Ғылым және коммерцияландыру жөнінде халықаралық кеңес (ҒКХК)

ҒКХК жөніндегі ереже жүктеу  Жүктеу
ҒКХК жөніндегі ережені бекіту туралы бұйрық жүктеу  Жүктеу