Инновациялық обсерватория

Өнімді инновацияларды ынталандыру жобасы (бұдан әрі - ӨИЫЖ) жоғары сапалы  және Қазақстан үшін өзекті ғылыми зерттеулерді және технологияларды коммерцияландруды ілгерілетуге бағытталған. Жобаның 4-ші компонентінің («Ұлттық инновациялық жүйенің (ҰИЖ) және қолданыстағы институционалдық құрылымдардың әлеуетін арттыруды үйлестіруді нығайту») нақты мақсаты - Инновациялық обсерваторияны (бұдан әрі - ИО) әзірлеу және құру. ИО ҚР ҰИЖ-ның қатысушылары болып табылатын мүдделі тараптар мен мемлекеттік органдар арасындағы координацияны нығайтуға, сонымен қатар, мемлекеттік, квазимемлекеттік және жеке секторлардағы инновациялардың тиімділігін мониторингтеуге арналған.

ИО жұмысы аясында ҰИЖ-ның ағымдағы жағдайын талдау, негізгі мүдделі тараптардың пікірін алу және өзекті халықаралық тәжірибеге шолу жасау қарастырылған. Сондай-ақ, жоспарланған іс-шараларды ойдағыдай жүзеге асыру үшін ИО-ға үкіметтің және негізгі мүдделі тараптардың тарапынан қолдау және ынтымақтастық қажет.

Осыған байланысты мыналар іс-шаралар жоспарлануда:

  • ҰИЖ мүдделі тараптарын үйлестіруді нығайту, сондай-ақ олардың көрсеткіштерін бақылау және бағалау;
  • ИО ҰИЖ-ның автономды және тәуелсіз ұйымдық бірлігі ретінде жұмыс істейтін мүдделі тараптардың өтініші бойынша үкіметке инновациялық саясат жөнінде нақты ұсынымдар беру;
  • ҰИЖ-дағы новаторлар үшін қол жетімді қолдау және қаржыландыру бағдарламалары бойынша ақпарат беру;
  • ҰИЖ мүдделі тараптарының барлық топтары арасындағы ынтымақтастықты ынталандыру және мемлекеттік құрылымдардың өз қызметін қайталамауын қадағалау.

ИО-ның штаттық консультанттары және штаттық емес халықаралық және қазақстандық консультанттар және/немесе консалтингтік компаниялар жүзеге асыратын барлық іс-шаралар Қазақстанның инновациялық және экономикалық көрсеткіштер бойынша халықаралық позициясын жақсартуға бағытталуы тиіс.